perjantai 8. toukokuuta 2015

Hankkeen väliaikakatsaus ¾

Taas on aikaa vierähtänyt sen verran, että on aika hieman vetää yhteen hankkeen etenemistä helmi-, maalis- ja huhtikuussa. Edellinen väliaikakatsaus löytyy muuten täältä.

Maaseudun kehittämisohjelman päivitykseen liittyen tehtiin kysely, jonka kautta sai kommentoida ohjelman toimenpiteitä ja nostaa niistä tärkeimmiksi kokemiansa. Kyselyyn saatiin kaksikymmentä vastausta – kiitos teille aktiivisille! Kyselyn yhteenvetoon voit tutustua tästä.

Toimenpidesuunnitelman luonnokseen pyydettiin myös lausuntoja toimielimiltä, ja saadut lausunnot käytiin läpi päivitystyön ohjausryhmässä ja ne huomioitiin mahdollisuuksien mukaan suunnitelman työstämisessä. Nyt päivitys menee lähidemokratiatoimikunnan kautta eteenpäin kunnanhallitukselle, joka päättää päivitystyön viimeistelystä ja hyväksymisestä.


Nuorisovaltuustolle kävimme, minä ja muutama lähidemokratiatoimikunnan jäsen, kertomassa omasta toiminnastamme ja kuulemassa nuvalaisten tilanteesta ja toiveista. Varsin reipasta porukkaa nämä nuvalaiset, ei voi muuta sanoa. Lähidemokratiatoimikunta on muiden luottamuselinten tapaan saanut nuvan edustajan vahvistuksekseen ja nuvan puheenjohtaja Heidi Hannula ihastutti myös kunnanvaltuuston kokouksessa maaliskuussa kertomalla nuvan kuulumisista. Uusi kuntalaki velvoittaa jatkossa jokaista kuntaa asettamaan nuorisovaltuuston turvaamaan nuorten vaikuttamismahdollisuudet.

Nuoriin ja lapsiin liittyen myös kodin ja koulun välinen vuorovaikutus ja vanhempien vaikutusmahdollisuudet koulujen toimintaan ovat ajankohtaisia asioita Lempäälässä. Koulujen johtokuntien ympärillä on pitkään käyty keskustelua – pitäisikö ne lakkauttaa vai ei, ja jos, niin mitä tilalle. Tässä yksinkertaistettuna asian ydin. Asiaa selvittämään ja ehdotusta tekemään on asetettu työryhmä, jossa ovat edustettuna rehtorit, nykyiset johtokunnat, kasvatus- ja opetuslautakunta, vanhempainyhdistykset, oppilaskunnat, nuva ja lähidemokratiatoimikunta. KOMO-ryhmä (Kasvatus- ja opetuspalvelujen matalankynnyksen osallistumistavat) on aloittanut työskentelyn ja pyrkii saamaan ehdotuksen valmiiksi alkusyksystä.

Tämänkaltaista toimialojen sparrausta on tehty myös mm. soten puolella, kun terveyskeskussairaalan asiakasraadin suunnittelua on käynnistelty. Koska asiakasraadin suunnittelu ja ensimmäisen raadin järjestäminen toteutetaan sairaanhoitajaopiskelijan opinnäytetyönä, vie se ehkä hieman enemmän aikaa, mutta toisaalta on varmastikin huolella ja etenkin Lempäälän tarpeita ajatellen hyvin suunniteltu. Ja kuten tiedetään, siinä vaiheessahan se on jo puoliksi tehtykin!

Samoin uuden kirjaston suunnitteluun liittyviä osallistumiskeinoja on ideoitu ja viety eteenpäin suunnittelusta vastaaville. Toivottavasti käyttöön saataisiin monipuolisesti eri vaikutusmahdollisuuksia – kirjasto on niin tärkeä ja läheinen palvelu monen eri-ikäisen kuntalaisen arjessa, että sen, jos minkä kehittäminen varmastikin kiinnostaa asukkaita.

Lisäksi Säijän kaavoituksen osallistamista on oltu kehittämässä, pidetty kolmas yhdistystapaaminen ja rahoitusinfo sekä järjestetty kunnanjohtajaehdokkaiden paneeli. Näitä kaikkia on sivuttukin jo aiemmissa postauksissa.

Tietysti hankehallinnointikin on haukannut oman osansa projektisuunnittelijan ajasta, kun hankkeen väliraportti on tehty ja hyväksytetty hankkeen ohjausryhmällä. Maksatushakemus on kasattu raporteista, tositteista ja dokumenteista rahoittajalle eli Työ- ja elinkeinoministeriölle lähetettäväksi.

Ja vielä: Lempäälän yhteinen talkoopäivä. Talkoopäivästä 16.5. laajennettiin talkooviikoksi 11.-16.5. ja sittemmin on pitänyt todeta, että talkookuukauttahan sitä pitää oikeastaan viettää. Talkoopäivän tapahtuman suunnittelu alkoi jo talvella ja järjestelyitä on tehty kevään mittaan - eikä suotta! Lempääläiset ovat osoittautuneet varsinaiseksi talkookansaksi, mikä on noteerattu myös kansallisen talkoopäivän järjestelyporukan piirissä. Mutta talkoopäivään palataan ihan varmasti hieman myöhemmin.

Nyt alkaa loppurutistus. Aloitettujen asioiden eteenpäin- ja mahdollisuuksien mukaan myös loppuunvienti. Ja kirjoittamista on tiedossa kesällä, kun kaikki vuoden mittaan tehty ja koettu täytyy saada ylös, hyödyksi, muistiin ja jaettavaksi. Hankkeen loppuseminaari on suunnitteílla elokuun loppupuolelle!

Anna Kulmakorpi

PS. Tässä kohtaa muistaessani haluan esittää kiitokseni myös paikallismedialle eli Lempäälän-Vesilahden Sanomille, joka on mukavasti tehnyt juttuja ja julkaissut myös minun kirjoituksiani kuntalaisosallisuuteen liittyvistä asioista. 

Muoks. korjattu pari linkkiä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti